مرور رده

correlation rule

تشخیص Indicator Blocking توسط رول تشخیص اسپلانک

مهاجم (adversary)ممکن است تلاش کند برای جلوگیری از جمع آوری و آنالیز رخدادها و شاخص هایی که عموما توسط سنسورها ثبت می شوند آنها را مسدود کند. این امر ممکن است شامل تعیین جهت (redirecting) نادرست یا حتی غیر فعال کردن سنسورهای  مبتنی بر…
ادامه مطلب ...