مرور رده

Splunk Enterprise Security

معرفی و دانلود مجموعه کتاب های اسپلانک (بخش اول)

در این معرفی، چندی از کتاب های SPLUNK که در سطوح مختلف آموزشی قراردارند را برای دانلود قرار داده ایم. اگرچه این کتاب ها تا حدی قدیمی هستند و در حال حاضر نسخه ۸ اسپلانک منتشر شده است اما بازهم مطالب این کتاب ها میتوانند به عنوان مرجع آموزشی…
ادامه مطلب ...